Veřejné osvětlení

Důležitým úsekem je veřejné osvětlení, jehož funkčnost má na starosti středisko veřejného osvětlení

Zde SOTES velmi trápí krádeže krytů sloupů veřejného osvětlení a rozbíjení lamp, stejně jako u úseku komunikací krádeže kanálových vpustí.

Do správy patří také parkomaty, věžní hodiny a semafory.

Středisko VO zajišťuje výzdobu města při různých příležitostech a vánoční výzdobu.