Údržba komunikací

V teplých ročních obdobích se provádějí opravy a rekonstrukce, v zimním období pak posyp a odklízení sněhu. Zimní období je zajištěno zvláštním opatřením, jehož součástí jsou pohotovostní služby, vyhlašované ředitelem společnosti pro období 1. 11. - 31. 3. Staráme se o svislé i vodorovné dopravní značení na městských komunikacích.

Udržení sjízdnosti komunikací mají na starosti 4 vedoucí směn, k dispozici mají 12 mechanismů a 2 osobní automobily na svoz osádky. K posypu je používána sůl a kamenná drť.

Je stanoveno pořadí komunikací podle důležitosti a frekventovanosti, nezapomíná se ani na schody. Jedinými neudržovanými místy jsou schody u krytu CO a propojka Dukelská-Slovenská, těmto se raději vyhněte, chůze na nich je na vlastní nebezpečí.

Se svými připomínkami se můžete obracet na vedoucího střediska komunikací.