SBĚR KOVOVÝCH OBALŮ

V minulém roce bylo v Sokolově rozmístěno 5 kusů 1100 l kontejnerů (bílé barvy) pro občany města na sběr kovových obalů. Svoz kovů probíhá v pravidelných měsíčních intervalech.

Vzhledem k využití kapacity  těchto pěti kontejnerů rozhodlo Město Sokolov o přidání dalších čtyř kusů.

 

Kontejnery na kovové obaly najdete na těchto stanovištích:

 

STANOVIŠTĚ KOVY

   

1.

BRÁNA BORCŮ – parkoviště Pajtaš

   

2.

U URALU - u MěÚ

   

3.

ul. ŠVABINSKÉHO - naproti 6. ZŠ

   

4.

ul. ŠKOLNÍ – u hřiště

   

5.

ul. SPARTAKIÁDNÍ - u domova důchodců

   

6.

ul. VRCHLICKÉHO - u MŠ

   

7.

ul. STARÁ OVČÁRNA - areál Zdraví

   

8.

ul. MARIE MAJEROVÉ - u MŠ

   

9.

ul. DĚLNICKÁ - u MEZDOSu

 

 

Ilona Říhová
vedoucí střediska odpadů a čištění

SOTES Sokolov spol. s r. o