MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR 2019

Poslední mobilní sběry pro obyvatele města Sokolov v roce 2019 proběhnou 14. prosince na stanovišti „Bohemka garáže“ a „Vítězná – bývalý Heliport“ a 21. prosince na stanovišti „ul. Křižíkova“ a „městské parkoviště (Penny).