Blokové čištění města - 2019

2019-03-26

8. dubna začne společnost SOTES Sokolov spol. s r. o. provádět blokové čištění města. Probíhat bude od horní části města (Michal) po spodní část města a bude probíhat do 21. května.

Žádáme řidiče a majitele vozidel, aby respektovali přechodné dopravní značení a v uvedené dny z vyznačeného území svá vozidla přeparkovali. Usnadní tím činnost našich pracovníků a vyhnou se případným nepříjemnostem, spojeným s odtahem vozidla.

Probíhat bude v uvedené dny v těchto lokalitách:

Blokové čištění
datum čištění ulice
08.04.2019 Slavíčkova, Mánesova
09.04.2019 Švabinského, Křižíkova, Alšova
10.04.2019 Marie Majerové, Závodu míru, Kosmonautů, Jelínkova, Stará Březovská
11.04.2019 Sokolovská, Pošta 5, Heyrovského, Hornická, Křižíkova
15.04.2019 Mičurinova, Heyrovského, Hornická, Pod Háječkem
16.04.2019 Sokolovská, Gagarinova, Seifertova, Poláčkova, Jarošova, Kvapilova, Vančurova
17.04.2019 Slovenská, Lipová, Závodu míru, Hornická, Víta Nejedlého, Makarenkova, Jiřího Dimitrova, Hviezdoslavova
18.04.2019 Slovenská, Dukelská, Košická, Slezská, Plzeňská, Obce Ležáky, Brněnská, Purkyňova
23.04.2019 Truhlářská, Slévárenská, Dělnická, Kovářská, Tovární, Karla Čapka, Karla Havlíčka Borovského, Jednoty, Jiráskova, Karla Hynka Máchy, Třebízského
24.04.2019 Karla Čapka, Pionýrů
25.04.2019 Stará Ovčárna, Jasmínová, Javorová, Školní, Nerudova, Učitelská, Žákovská, Pod Sokolí strání, Prokopova
28.04.2019 Boženy Němcové, Karla Havlíčka Borovského, nám. Budovatelů, 5. května, Odboje, Rokycanova
29.04.2019 Fibichova, Ondříčkova, Bendlova, Škroupova, Smetanova, Dvořákova, Janáčkova, Dr. Kocourka, Nad Vyhlídkou, Tyršova, Tělocvičná, Fügnerova
30.04.2019 U Divadla, Svatopluka Čecha, Nádražní, Citická
02.05.2019 Husitská, Komenského, Křížová, Vrchlického, Zámecká, Hálkova, Nábřežní
05.05.2019 Josefa Kajetána Tyla, Maxima Gorkého, Karla Havlíčka Borovského, Rokycanova, nábřeží Petra Bezruče, Jednoty, Pionýrů
06.05.2019 Růžové náměstí, Staré náměstí, Lidické nábřeží, Kostelní, Pražská, Příčná
07.05.2019 Luční, Šlikova, Roháčova, Kališnická, Trocnovská, Vítězná, Husitská, Sudoměřská, Bratrská, Želivského, Vítkovská, Prokopa Holého 
09.05.2019 Vítězná, Spartakiádní
13.05.2019 Sportovní, Atletická, Spartakiádní, Jednoty
14.05.2019 Jiřího z Poděbrad, Petra Chelčického, Jeronýmova
15.05.2019 Švabinského, Závodu míru, Heyrovského, Slovenská
16.05.2019 Wolkerova, Nádražní, Komenského
20.05.2019 Švabinského, Mánesova
21.05.2019 Mánesova – odstavné parkoviště