Nové parkoviště u koupaliště

2017-06-19

V polovině června byla dokončena střediskem komunikace firmy SOTES oprava plochy parkoviště u koupaliště ve Slovenské ulici. Dále práce pokračují ještě pokládkou dlažby směrem k potoku, úpravou cyklostezky a přístupovými chodníčky k dětskému hřišti. Budou finišovat pravděpodobně koncem června terénními úpravami přilehlých pozemků. 

Záběry z průběhu prací (horní řada) a konečná podoba (spodní řada).