Mytí odpadových nádob

2017-06-05

I nádoby na odpad potřebují čas od času umýt, zejména stojí-li pod stromy či u hlavních silničních tahů. Společnost SOTES Sokolov spol. s r. o. započala letos s jejich mytím dříve než v předchozích letech. V současné době se provádí mytí nádob na tříděné odpady, koncem léta pak proběhne mytí nádob na směsný komunální odpad. V srpnu by měl dodavatel předat firmě SOTES mycí vůz, který strojně umyje a dezinfikuje nádoby vně i zevnitř.