Odstranění zachycených klád od sokolovských mostů

 

V pátek 19. května byla odstraněna torza stromů z koryta řeky Ohře - od pilířů mostů spojujících její břehy ve městě. Odstraněním těchto překážek toku se zvýšila bezpečnost sjízdnosti řeky pro lodě vodáků i rybářů, odstranila se příčina ohrožení mostních staveb a snížilo riziko zachytávání další dřevní a rostlinné hmoty. Odstranění provedl osobně vedoucí střediska zeleně Martin Talíř DiS. (na snímku) :)