Kompostujte na svých zahradách

 2017-04-06

Po zimním období se začaly likvidovat dvě černé skládky bioodpadu v ul. Šlikova a na jejich místa byly umístěny cedule "Zákaz skládky". Někteří obyvatelé - majitelé zahrad - si stále pletou městské pozemky s odkládací plochou pro svůj odpad, přičemž právě takovýto bioodpad může být předán na náš sběrný dvůr bezplatně do 100 kg měsíčně na jednoho obyvatele města. Pokud bude zjištěn  vývoz dalšího odpadu v této lokalitě, předáme věc městské policii a pachateli hrozí bloková pokuta a odstranění odpadu na jeho náklady.