Památka zesnulých

2016-11-01

Společnost SOTES Sokolov spol. s r. o. letos přijala více opatření k zajištění důstojného prostředí na hřbitově v období dušiček.

Kromě běžné údržby hřbitova, kterou provádí denně 1 zaměstnanec, společnost od čtvrtka 27. 10. do úterý 2. 11. zajistila sběr listí a úklid, ve čtvrtek 27. 10. pak byly na hřbitov navezeny další nádoby na odpad – 10 popelnic 110 l – pro posílení možnosti návštěvníků odložit odpad a v odpoledních hodinách byl hřbitov strojně zameten. V neděli 30. 10. proběhl v dopoledních hodinách mimořádný vývoz 10-ti popelnic a v pondělí 31. 10. mimořádný vývoz 10-ti popelnic a velkoobjemového kontejneru stabilně stojícího na hřbitově. V úterý 1. 11. a ve středu 2. 11.byly tyto nádoby opět vyvezeny. Posílené množství nádob na odpad bude na hřbitově ještě v následujících čtrnácti dnech, aby lidé mohli zvadlé květiny a ozdoby po sejmutí z hrobů bez problémů odložit.