Nový povrch komunikace v ul. Jednoty

2016-10-25

V závěru října tohoto roku byla provedena oprava povrchu ulice Jednoty v úseku od křižovatky s ulicí Pionýrů po most přes řeku Ohři. Nový asfaltový povrch byl položen v ploše necelých 2300 m2, v částech tohoto úseku byly také vyměněny obrubníky. Dodatečně bude následovat obnova vodorovného dopravního značení této komunikace, tzv. lajnování.

Pracovníci střediska komunikací již odstranili většinu zařízení stavby.