Nové prostranství u "Centrálky"

Středisko komunikací firmy SOTES Sokolov spol. s r. o. v uplynulých dnech kompletně vyměnilo dlažbu na prostranství před 2. Základní školou. Prostranství mezi budovou školy a Lobezským potokem tak sice, co se dispozice týče, nezískalo nový tvar, ale vzhled a komfort chůze se výrazně zlepšil.

Pohled od ulice Rokycanova ...
... a od ulice Maxima Gorkého.