Nové cesty ve školce

2016-08-03

Společnost SOTES Sokolov s. r. o. opravila komunikace v areálu Mateřské školy v ulici Marie Majerové. Jak podloží komunikací, tak nové asfaltové povrchy pracovníci napojili na silnici vedoucí kolem školky v příznivém počasí letošního horkého července.

V průběhu prací - stržení původního povrchu ...

... práce na finální úpravě asfaltového povrchu s napojením na silnici ...

... a konečný výsledek.