Blokové čištění města

2016-05-24

Ve čtvrtek 26. května začne blokové čištění komunikací. Letos jsou používány dva druhy zákazových značek, a to běžný zákaz zastavení, tak i zónové zákazy zastavení. Na ty nejsou řidiči v Sokolově zvyklí, proto upozorňujeme na jejich význam. Zónový zákaz platí v celé oblasti od značky začátek zóny po značku konec zóny, a to včetně parkovišť, vnitrobloků, odboček atd.

Žádáme řidiče o důsledné respektování přechodného dopravního značení. Auta, která budou v určený den stát v oblasti zákazu, budou na náklady majitele odtažena.