KONTEJNERY NA BIOODPAD

1.4.2021 budou po městě opět přistaveny 1100 l kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. Kontejnery se nachází na 13 stanovištích v počtu 15. kontejnerů a jsou určeny na odhození bioodpadu ze zahrad a domácností pro obyvatele města Sokolov. Kontejnery budou vyváženy v pravidelném týdenním cyklu, a to každý pátek (i ve dnech státního svátku).

 

Prosíme občany, aby do kontejnerů nevhazovali bioodpad včetně obalů. Je tím odpad znehodnocen a není možno jej odevzdat na kompostárně.

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD

Co sem patří:

 • Posekaná tráva
 • Drobné větvičky z ořezu stromů a keřů
 • Zemina z květin bez obalů (květináčů)
 • Plevel, pokojové rostliny
 • Listí
 • Sedliny kávy a čaje, čajové sáčky
 • Odpady z ovoce a zeleniny (slupky, okrajky)

Co sem nepatří:

 • Pleny
 • Podestýlka od drobných zvířat
 • Hnijící ovoce a zelenina
 • Uhelný popel, smetky z ulice
 • Oleje
 • Odřezky masa, kosti
 • Zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů

 Kde kontejnery naleznete?

 • 2 x Stará Ovčárna – stanoviště u hřiště, u bývalé hospody
 • 1x Halasova ulice – u garáží
 • 2x Šlikova ulice– na začátku a konci ulice
 • 1 x Dělnická ulice – „u Mezdosu“
 • 2 x Školní – na točně
 • 1x Dvořákova ulice – na konci
 • 1 x Slovenská ulice – „u Pajtaše“
 • 1 x Mičurinova ulice – „u Štětky“
 • 1 x Jarošova ulice – u stanoviště separovaných odpadů
 • 1 x Třebízského ulice – za MŠ Pionýrů
 • 1 x Atletická ulice – naproti barevné škole
 • 1 x Slezská ulice - u stanoviště separovaných odpadů

 

Ilona Říhová
vedoucí střediska odpadů a čištění

SOTES Sokolov spol. s r. o.

Chebská 1939
35601 Sokolov

tel.: 359 808 452
mobil: 725 729 454

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.