SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU

Vážení zákazníci, vzhledem k ukončení roku 53. týdnem dojde k posunu 14. denních svozů. Čtrnáctidenní svozy budou i nadále sváženy v sudých kalendářních týdnech jak jste byli zvyklí, tedy v týdnu od 11.1 – 15.1.2021.

Prosíme tedy o strpení a v případě, že Vám vzniklo více odpadu, připravte jej prosím k odpadovým nádobám a v příštím týdnu vše svezeme.

 

Děkuji za pochopení

 

 

 

Ilona Říhová
vedoucí střediska odpadů a čištění

SOTES Sokolov spol. s r. o.