Výsadba ve městě

Toto období je nejvhodnější na sázení stromů. Včera jsme vyložili a dnes založili sadební materiál určený k letošní výsadbě v intravilánu města a na vesnici Hrušková. Tak jako každý rok se dovezlo  cca 96 ks stromů a 400 ks keřů. Bohužel stromy vždy nejde vysadit na místě, které si přejí občané a nebo i město samotné. Výsadby stromů podléhají zákonu o ochraně sítí, občanskému zákoníku, ale i třeba dohledovým vzdálenostem (dopravní značky, křižovatky) a proto je někdy velmi těžké všem vyhovět.