DOČASNÉ PŘERUŠENÍ PROVOZU

žádáme majitele provozoven, kteří byli nuceni přerušit provoz, o zaslání žádosti o pozastavení svozu odpadů.

 

Předem děkujeme

 

Ilona Říhová
vedoucí střediska odpadů a čištění

SOTES Sokolov spol. s r. o.

Chebská 1939
35601 Sokolov

tel.: 359 808 452
mobil: 725 729 454

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.