Terénní úpravy na fotbalovém hřišti v ul. Z.Míru

Na fotbalovém hřišti v ul. Z. Míru proběhly terénní úpravy i s osetím travního semene. Zaměstnankyně veřejné zeleně si dali záležet a naší „kátrovanou“ zeminou opravili a oseli trávník na tomto hřišti.  Tím  dojde k opětovnému zatravnění celé plochy.