OPATŘENÍ

STŘEDISKO ODPAD A ČIŠTĚNÍ

Žádáme naše zákazníky, aby případné požadavky na změny smluv, objednání kontejnerů a našich služeb, objednávali přes naši e-mailovou adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., popřípadě na tel. čísle 725 729 459 / 725 729 454.

V případě neodkladných záležitostí vstupujte do budovy a kanceláří s ochranou dýchacích cest, tj. respirátorem/ rouškou !!! Dodržujte odstup minimálně 1,5 metru.

STŘEDISKO SBĚRNÝ DVŮR

Na sběrném dvoře využívejte ochranu dýchacích cest, tj. respirátor / roušku

Od zaměstnanců dodržujte odstup min. 1,5 metru

Nenaklánějte se do okna obsluhy sběrného dvora

Bez vyzvání nevstupujte do kanceláře nebo jiných prostor na sběrném dvoře

Zdržujte se minimum času mimo Vaše vozidlo

 DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

 

Ilona Říhová
vedoucí střediska odpadů a čištění

SOTES Sokolov spol. s r. o.

Chebská 1939
35601 Sokolov

tel.: 359 808 452
mobil: 725 729 454