Kácení nemocných topolů v Zámeckém parku

Ve čtvrtek proběhlo rizikové kácení 2 ks topolů v Zámeckém parku. Tyto stromy kácela externí horolezecká firma za asistence firmy SOTES. Na fotografiích jsou vidět duté kmeny, které nemohly zabezpečit stabilitu stromů. Hrozil pád na okolní stromy a přilehlé hojně využívané chodníky. Nyní probíhá úklid dřevní hmoty a terénní úpravy.