ROP - Regionální operační program

Sotes Sokolov je partnerem při realizaci projektů města Sokolov spolufinancovaných z programu ROP NUTS II Severozápad:

  • Revitalizace sportovišť a volnočasových aktivit, reg. č. CZ.1.09/1.2.00/88.01357
  • Revitalizace městského koupaliště, reg. č. CZ.1.09/1.2.00/63.01049
  • Stavební úpravy veřejného prostranství propojení ul. B. Němcové, ul. Sokolovská, ul. Slovenská, reg. č. CZ.1.09/1.2.00/63.01042
  • Rekonstrukce mostů a lávky přes Lobezský potok, reg. č. CZ.1.09/1.2.00/63.01043
  • Rekonstrukce mostu přes řeku Ohři – ul. Jednoty Sokolov, reg. č. CZ.1.09/1.2.00/63.01051
  • Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov, reg. č. CZ.1.09/1.2.00/77.01216
  • Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a výstavba parkovacích stání, reg. č. CZ.1.09/1.2.00/77.01217
  • Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15, reg. č. CZ.1.09/1.2.00/77.01219

Více informací naleznete na stránkách města Sokolov pod následujícím odkazem:

http://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_rozvoje_mesta/projekty/