Služby pro občany a organizace

Společnost v rámci volné kapacity nabízí služby a zapůjčování mechanizmů pro občany i organizace. Zejména se jedná o:

  • pronájem kontejnerů a odvoz odpadu na skládku
  • možnost uložení odpadu na sběrném dvoře v těsné blízkosti areálu společnosti
  • sekání trávy
  • vyměření a vytýčení sítí
  • čištění - zametání komunikací
  • možnost zapůjčení různých dopravních prostředků a mechanizmů - viz ceník

Žádost o vyjádření k sítím v působnosti SÚ Sokolov – služba e-UtilityReport