Ostatní činnosti

Společnost SOTES pečuje o veřejné záchodky, výzdobu města, obhospodařuje hodiny na kostelní věži a Areál zdraví.

Do její kompetence nespadají vodní toky, rybníky a hlavní silniční tahy ve městě.