O společnosti

Název společnosti: SOTES Sokolov, spol. s r.o.

Sídlo: Chebská ul. 1939, 356 11 Sokolov

IČO: 25248758

Společnost vznikla v roce 2001 jako nástupnická organizace bývalých Technických služeb města Sokolova, které zajišťovaly služby pro město již od 70. let. 100% vlastníkem je Město Sokolov.

Od roku 1996 řídil společnost jednatel p. Pavel Dlouhý.

Od 1.1.2011 se stal jednatelem Ing. Jaromír Dvořák.

Od května 2015 byli jednateli Mgr. Ondřej Štych a Ing. Rudolf Francisko.

Do 17.10.2017 byli jednateli společnosti Mgr. Ondřej Štych a Vladimír Zima.

Od 18.10.2017 jsou jednateli společnosti Mgr. Pavel Janus a Vladimír Zima.

Od 1.3.2019 je jednatelem společnosti Ing. Vlastimil Raizer.

 

Odkazy:

Výpis z obchodního rejstříku