Vítáme Vás na stránkách firmy SOTES Sokolov, spol. s r.o.!

UPOZORNĚNÍ

Pořizování a uveřejňování fotografií osob bez jejich výslovného souhlasu je porušením občanského zákoníku a zákona o ochraně osobních údajů.  Žádáme občany, aby fotografie našich zaměstnanců, bez jejich výslovného souhlasu, nezveřejňovali a nesdíleli na sociálních sítích.

 

 Partnerská spolupráce SOTES v rámci realizace projektů spolufinancovaných z ROP Severozápad:

 

 

Firma SOTES Sokolov spol. s r.o. čerpala v roce 2013 dotace ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) na pořízení techniky na snížení prašnosti.