Činnost

Činnost společnosti je zaměřena převážně na potřeby Města Sokolova.

Hlavním předmětem činnosti je:

  • svoz odpadu, čištění města, provoz hygienických zařízení ve městě, provoz sběrného dvora (kontakt Ilona Říhová tel. 359 808 452,725 729 454)
  • péče o veřejnou zeleň (kontakt Martin Talíř DiS, tel. 725 714 628)
  • správa a údržba hřbitova (kontakt Vendula Razgyelová tel. 359 808 498)
  • údržba místních komunikací (kontakt Milan Iždinský tel. 359 808 465, 607 634 845)
  • provozování a údržba veřejného osvětlení, světelných křižovatek a městských kašen (kontakt Stanislav Strnad tel. 359 808 451, 728 277 258)
  • správa sportovišť ( kontakt Jan Michna 723 780 780)